Het seizoen 2020-2021 start br. Hoite Slagter een Bijbelstudiereeks met als onderwerp: Wat leert de Bijbel over de opstandingen?