Diensten:
zondag 29 maart 2020
spreker: VERVALLEN
aanvang: 10:00

zondag 5 april 2020
spreker: VERVALLEN
aanvang: 10:00


Bijbelstudies:
woensdag 1 april 2020
spreker: VERVALLEN
aanvang: 20:00

woensdag 15 april 2020
spreker: VERVALLEN
aanvang: 20:00

Inleiding
Het is ons verlangen om getuigenis te geven van ons geloof in God, de Schepper van de hemelen en de aarde. Door het verzoenend lijden en sterven van zijn Zoon, de Here Jezus Christus, heeft God de wereld met Zichzelf verzoend. Elk mens is van nature door de zonde van God gescheiden. Door te geloven in de Zoon, Christus, de opgestane Jezus, ontvangt de mens nieuw leven en komt in de gemeenschap met God. Dit is de blijde boodschap (het evangelie) die we mogen verkondigen.

Geloven
Geloven is vertrouwen op het Woord dat God gesproken heeft. Geloof is het zeker weten van de hoop, die er is. Geloof is het bewijs van de dingen de je niet kunt zien. Geloven is niet gebaseerd op een gevoel of een waarneming. Geloven doen we door te luisteren naar God's Woord.

Dat Woord vinden we in de Bijbel, nergens anders. De Bijbel is het vaste fundament van ons geloof. Die Bijbel geloven we van kaft tot kaft.

Bijbel
De bijbel is geschreven door mensen, die zijn geïnspireerd door God's Geest. De Bijbel is een eenheid. De Bijbel is waarheid. In de Bijbel openbaart God Zijn Plan aan de mens. Het is daarom van het grootste belang om zorgvuldig met dat Woord van God om te gaan en te onderzoeken wat God ons heeft bekend gemaakt. Hierbij houden we rekening met het feit dat God op verschillende manieren handelt.

Plan van God
God heeft een Plan met Zijn schepping en de mens die daarin woont. De Bijbel noemt dit het Plan der eeuwen. We leven nu in 'de tegenwoordige boze eeuw'. Dat is de tijd (eeuw) waarin de tegenstander van God, de Satan, regeert. De Bijbel zegt ons dat er al eeuwen vóór de huidige eeuw zijn geweest en dat er nog eeuwen zullen komen. De huidige eeuw zal worden opgevolgd door de toekomende eeuw. Dat is de tijd dat Christus als Koning zal heersen, een tijd van vrede, het koninkrijk der hemelen. Die tijd is er nu nog niet. God handelt met verschillende groepen van mensen (het volk Israël - de volkeren - Gemeente, lichaam van Christus) in verschillende tijden op verschillende manieren. Vanuit de Bijbel ontdekken we hoe dit past in Gods Plan.

> Vervolg Geloofsgetuigenis

< Terug naar de beginpagina

 
© 2006- Chananja.nl