Bijbelstudiedag:
zondag 15 maart 2020
Thema:
spreker: P.A. Slagter
1e studie: 10:00
2e studie:


Diensten:
Bijbelstudiedag:
zondag 15 maart 2020
Thema:
spreker: P.A. Slagter
1e studie: 10:00
2e studie:

zondag 23 februari 2020
spreker: E. van 't Wout
aanvang: 10:00

zondag 1 maart 2020
spreker: Gezinsdienst
aanvang: 10:00


Bijbelstudies:
woensdag 19 februari 2020
spreker: H.B. Slagter
aanvang: 20:00

woensdag 4 maart 2020
spreker: H. de Haan
aanvang: 20:00

Het is van groot belang om de verschillen in dat handelen van God te ontdekken. Het leidt tot grote verwarring in het begrijpen van de Bijbel wanneer we dat onderscheid niet maken. We geloven dat God met de latere bediening van de apostel Paulus zijn Plan voor deze tijd heeft geopenbaard. Paulus heeft het geheimenis van Christus bekend gemaakt en doet dat met name in zijn latere brieven (Efeziërs, Fillippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Timoteus, Titus en Filemon). Dat geheimenis is dat gelovigen deel uit maken van het Lichaam van Christus, de Gemeente. Deze tijd wordt gekenmerkt door GENADE. Dat betekent dat je mag delen in de rijkdom die God je geeft. En die is gratis, voor niets. Dat is de overweldigende rijkdom van Gods genade! God geeft ons Zijn Geest van wijsheid en openbaring om in Zijn kennis te zijn, en dat houdt in dat we gaan ontdekken en mogen weten:
  • welke hoop zijn roeping wekt
  • hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen
  • hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, gelovigen

Bijbelstudie
Bij het bestuderen van de Bijbel geldt het principe dat de gehele Schrift wel vóór ons is, maar dat de gehele Schrift niet over ons gaat. Dat betekent dat we bij bijbelstudie de volgende regels in acht nemen:

  • Wie is de schrijver?
  • Aan wie is het geschreven ?
  • Op welke tijd (in Gods Plan) heeft het betrekking?
  • Wat is het doel van het geschrevene?
Met onderscheid lezen betekent het Woord van God op de juiste wijze verdelen, recht snijden. Op deze wijze is de Bijbel een eenheid en nooit in tegenspraak met zichzelf. De bijbel is immers het Woord van God, de Waarheid. Daar vertrouwen we op!

< Begin Geloofsgetuigenis

< Terug naar de beginpagina

 
© 2006- Chananja.nl