De video van de dienst van 03-04-2022 is hier terug te kijken. Deze dienst is onderdeel van een Bijbesltudiedag. Het ochtenddeel en het middagdeel zijn in één video samengevoegd. De totale kijktijd is ca. 3 uur.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Livestream Chananja 03-04-2022