DIENSTEN

zondag 21 juli – GEEN DIENST
zondag 28 juli – GEEN DIENST
zondag 04 augustus – GEEN DIENST
zondag 11 augustus – GEEN DIENST
zondag 18 augustus – GEEN DIENST
zondag 25 augustus – J.J. Ekhart
zondag 01 september – A. Piet
zondag 08 september – R. Oostman
zondag 15 september – H.B. Slagter
zondag 22 september – O. Vossema
zondag 29 september – A. van Waarde

Lees meer...

zondag 06 oktober – J.J. Ekhart
zondag 13 oktober – R. Oostman
zondag 20 oktober – L.J. Paas
zondag 27 oktober – B. v.d. Sleen
zondag 03 november – H.B. Slagter
zondag 10 november – E. van ’t Wout
zondag 17 november – R. Oostman
zondag 24 november – J.J. Ekhart
zondag 01 december – M. Postma
zondag 08 december – A. van Waarde
zondag 15 december – L.J. Paas
zondag 22 december – H.B. Slagter
woensdag 25 december – Kerstdienst
zondag 29 december – J.J. Ekhart
zondag 05 januari – nog niet bekend

 

BIJBELSTUDIES

Onderwerp van de studies van seizoen 2024-2025:
‘De 7 laatste brieven van Paulus’

Paulus zit aan het einde van zijn leven gevangen in Rome. Hij noemt zichzelf ‘een gevangene van Christus Jezus’. Tijdens de eerste gevangenschap van 2 jaren schrijft hij 4 brieven, aan de Efeziërs, Kolossenzen, Filippenzen en aan Filemon. Na die 2 jaren schrijft hij nog brieven aan Timotheüs (2x) en Titus. Bij elkaar zijn dat de 7 laatste brieven van Paulus. Geschreven in de periode dat Paulus ‘het geheimenis’ bekend maakt.

Op de Bijbelstudieavonden willen we elke avond stilstaan bij telkens één van deze brieven. Wat is de structuur van de brief? Wat wordt bekend gemaakt? Wat betekent deze ‘genade-boodschap’ voor de gelovige in deze tijd?

Broeders Job Ekhart en Rob Oostman behandelen samen het onderwerp van dit seizoen.

Planning:
woensdag 18 september 2024
J.J. Ekhart – Inleiding

woensdag 16 oktober 2024
R. Oostman – Efeziërs

woensdag 13 november 2024
J.J. Ekhart – Kolossenzen

woensdag 11 december 2024
R. Oostman – Filemon

woensdag 15 januari 2025
J.J. Ekhart – Filippenzen

woensdag 12 februari 2025
R. Oostman – 1 Timotheüs

woensdag 12 maart 2025
J.J. Ekhart – Titus

woensdag 9 april 2025
R. Oostman – Timotheüs

BIJBELSTUDIEDAGEN

In seizoen 2024-2025 organiseert Christengemeente Chananja in samenwerking met Het Morgenrood drie Bijbelstudiedagen.

De morgendienst begint om 10:00 uur en staat in het teken van een inleidende studie. Daarna is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
Om 12:00 uur is er een lunchpauze voor uw zelf meegebrachte boterham. De middagstudie duurt van 13:00 uur tot ongeveer 14:30 uur.

Planning:
Zondag 03 november 2024
spreker: H.B. Slagter
onderwerp: nog niet bekend

Zondag 12 januari 2025
spreker: H.B. Slagter
onderwerp: nog niet bekend

Zondag 30 maart 2025
spreker: H.B. Slagter
onderwerp: nog niet bekend