DIENSTEN

zondag 28 mei – J.J. Ekhart
zondag 04 juni – M. Postma
zondag 11 juni – R. Oostman
zondag 18 juni – B. v.d. Sleen
zondag 25 juni – R. Oostman
zondag 02 juli – A. van Waarde
zondag 09 juli – J.J. Ekhart​
zondag 16 juli – nog niet bekend
zondag 23 juli – H.B. Slagter
zondag 30 juli – GEEN DIENST

Lees meer...

zondag 06 augustus – GEEN DIENST
zondag 13 augustus – GEEN DIENST
zondag 20 augustus – GEEN DIENST
zondag 27  augustus – nog niet bekend

BIJBELSTUDIES

Onderwerp van de studies van seizoen 2022-2023:
‘Eindtijdbegrippen’

Het thema van dit seizoen is voor veel gelovigen een boeiend onderwerp. Zeker als we kijken naar de ontwikkelingen in de wereld waarin we leven. Terugkijkend op de tientallen jaren achter ons, constateren we dat ingrijpende wereldgebeurtenissen telkens in golven op ons afkwamen. En tussen deze ‘golven’ was het dan relatief rustig. Dat proces gaat maar door. Alleen worden de gebeurtenissen steeds intenser. Bijbels gesproken leven we nog niet in de ‘eindtijd’. We zijn wel op weg daarnaar toe. En dan is het goed en belangrijk om actuele zaken te leren zien in het licht dat de Bijbel ons daarover geeft.
Broeders Hoite Slagter en Job Ekhart behandelen samen het onderwerp van dit seizoen.

Planning:
woensdag 21 september
H.B. Slagter – De laatste jaarweek, eindtijd

woensdag 19 oktober
J.J. Ekhart – De dagen van Noach – reuzen op aarde

woensdag 16 november
H.B. Slagter – Het merkteken van het beest

woensdag 14  december
J.J. Ekhart – De dagen van Noach – de komst van de Zoon des mensen

woensdag 25 januari
H.B. Slagter – De ‘mens der wetteloosheid’, afval der gelovigen

woensdag 22 februari
J.J. Ekhart – De beesten in Openbaring

woensdag 22 maart
H.B. Slagter – De toorn van God

woensdag 19 april
J.J. Ekhart – Onze Hoop