AMEN online, een eigentijds magazine met een Bijbelse visie.

De website van Everread Uitgevers is een op particulieren gerichte site waar hoofdzakelijk Christelijke literatuur wordt aangeboden.

De doelstelling van Levend Water is omvat in de Bijbeltekst Efeze 3:9:”Om in het licht te stellen wat de Bediening van het Geheimenis inhoudt,dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen.”

Stichting Het Morgenrood is in 1968 opgericht. De doelstelling van stichting het Morgenrood is de verkondiging van Jezus Christus in woord en geschrift, tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Dit gebeurt enerzijds door evangelisatie, anderzijds door toerusting van gelovigen.

De Heere zal voorzien is een niet zo grote, maar wel jonge en enthousiaste gemeente die elke zondag samenkomt rondom Gods woord in Den Haag.

Vrije Evangelische Gemeente Maranathakerk te Zeist

Evangeliegemeente Kaleo te Oud-Beijerland, hier kunt u ook geluidsbestanden van hun diensten downloaden.

Aktieradius Jeugdwerk biedt activiteiten voor kinderen, junioren, jeugd en jongeren

Op de website van broeder Job Ekhart  kunt u geluidsopnamen downloaden die tijdens de diensten en Bijbelstudies van o.a. Christengemeente Chananja worden gemaakt.