AMEN online, een eigentijds magazine met een Bijbelse visie.

De website van Everread Uitgevers is een op particulieren gerichte site waar hoofdzakelijk Christelijke literatuur wordt aangeboden.

De doelstelling van Levend Water is omvat in de Bijbeltekst Efeze 3:9:”Om in het licht te stellen wat de Bediening van het Geheimenis inhoudt,dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen.”

Stichting Het Morgenrood is in 1968 opgericht. De doelstelling van stichting het Morgenrood is de verkondiging van Jezus Christus in woord en geschrift, tot opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Dit gebeurt enerzijds door evangelisatie, anderzijds door toerusting van gelovigen.

De Heere zal voorzien is een kleine, jonge en enthousiaste gemeente die elke zondag samenkomt rondom Gods woord in Den Haag.

Vrije Evangelische Gemeente Maranathakerk in Zeist is een dynamische, christelijke gemeenschap die mensen aantrekt tot het Woord, hen helpt hun volgende stappen te zetten in het geloof en hen toerust om elkaar te dienen.

Binnen Evangeliegemeente Kaleo in Oud-Beijerland ligt de nadruk op het onderzoeken van Gods Woord, de Bijbel, omdat dit maat- en richtinggevend is voor ons leven als christen in deze wereld.

Stichting Uitzicht Harderwijk wordt gevormd door gelovigen die samenkomen in de Naam van Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Er wordt samengekomen in de Naam van onze Here Jezus Christus, op grond van Zijn volbrachte werk op het kruis van Golgotha tot redding van de wereld.

Aktieradius Jeugdwerk biedt activiteiten voor kinderen, junioren, jeugd en jongeren

Op de website van broeder Job Ekhart kunt u geluidsopnamen downloaden die tijdens de diensten en Bijbelstudies van o.a. Christengemeente Chananja worden gemaakt.