Christengemeente Chananja heeft de ANBI-status. Hieronder vindt u daarover meer.

 

1. Naam Stichting

Stichting Christengemeente Chananja

 

2. RSIN

8160.42.421

 

3. Contact

Bezoekadres:
Drentse Poort 24a
Nieuw-Buinen

E-mailadres:
info@chananja.nl

Postadres:
Postemastraat 8
9301 EN
Roden

 

4. Doelstelling

Verkondiging van het Plan van God
God heeft een Plan met Zijn schepping en de mens die daarin woont. De Bijbel noemt dit het Plan der eeuwen. We leven nu in ‘de tegenwoordige boze eeuw’. Dat is de tijd (eeuw) waarin de tegenstander van God, de Satan, regeert. De Bijbel zegt ons dat er al eeuwen vóór de huidige eeuw zijn geweest en dat er nog eeuwen zullen komen.
De huidige eeuw zal worden opgevolgd door de toekomende eeuw. Dat is de tijd dat Christus als Koning zal heersen, een tijd van vrede, het koninkrijk der hemelen. Die tijd is er nu nog niet. God handelt met verschillende groepen van mensen (het volk Israël – de volkeren – Gemeente, lichaam van Christus) in verschillende tijden op verschillende manieren. Vanuit de Bijbel ontdekken we hoe dit past in Gods Plan.

 

5. Actueel beleidsplan

Diensten
Elke zondagochtend om 10:00 uur vindt er een dienst plaats in ons gebouw
aan de Drentse Poort in Nieuw Buinen. Na de dienst is er gelegenheid om een
kopje koffie of thee te drinken.

Bijbelstudies
Op de woensdagen van de even weken is er om 20:00 uur bijbelstudie. Vanaf
19:45 uur bent u van harte welkom in ons gebouw en kunt u alvast een kopje
koffie of thee drinken.

Zondagsschool
Zondag ’s ochtends is er zondagsschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Na
gezamenlijk een lied voor/met de kinderen gezongen te hebben, gaan ze naar
de zondagsschoolruimte. Op het niveau van de kinderen wordt een
bijbelverhaal behandeld, worden er bijbelse liedjes gezongen en worden er
werkjes gemaakt.

Crèche
Voor kinderen tot 4 jaar is er tijdens de dienst opvang in de crèche. Er is wat
speelgoed aanwezig zodat ook de kleinsten zich kunnen vermaken.

Bijbelstudiedagen
Enkele malen per jaar organiseren we ’s zondags bijbelstudiedagen. De
morgendienst, die om 10:00 uur begint, staat in het teken van een inleidende
studie. Daarna is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken. Om
12:00 uur is er soep bij uw zelf meegebrachte boterham.
De middagstudie duurt van 13:00 uur tot ongeveer 14:30 uur. Ook tijdens de
middagstudie is er opvang voor de kinderen mogelijk.

Activiteiten 2020
Dit jaar zijn er drie gezinsdiensten.
Er zullen dit jaar ook weer twee bijbelstudiezondagen worden gehouden.
De vakantieperiode is dit jaar van 19 juli-9 augustus 2020.
Bijzondere bijeenkomsten zijn verder: een startzondag, een stamppotavond en de
kerstviering.

 

6. Bestuurssamenstelling

Voorzitter: J.J. Ekhart
Secretaris: R. Oostman
Penningmeester: M. Jager
Algemeen lid: P. Paas
Algemeen lid: K. Blaauw

 

7. Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging en geen onkostenvergoeding.

 

8. Verslag activiteiten 2020

Elke zondagmorgen om 10:00 uur is er een dienst.
Dit jaar zijn er drie gezinsdiensten.
Er zullen dit jaar ook weer twee Bijbelstudiezondagen worden gehouden.
De vakantieperiode was dit jaar van 19 juli t/m 9 augustus 2020.
8 x per jaar zijn er op woensdagavond Bijbelstudies gehouden.
Bijzondere bijeenkomsten zijn verder; een startzondag, een stamppotavond en de
kerstviering.

 

9. Financieel overzicht

Financieel overzicht 2020 Stichting Chananja, kllik hier.