De video van de dienst van 04-07-2021 is hier terug te kijken.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Chananja livestream 04-07-2021