De video van de dienst van 05-09-2021 is hier terug te kijken.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Livestream Chananja 05-09-2021

De dienst van 05-09-2021 heeft een probleempje met de video waardoor er geen spreker in beeld is. Het geluid en de presentatie zijn wel gewoon te volgen.