De video van de dienst van 06-06-2021 is hier terug te kijken.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Chananja livestream 06-06-2021