De video van de dienst van 07-05-2023 is hier terug te kijken.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Livestream Chananja 07-05-2023