De video van de dienst van 17-07-2022 is hier terug te kijken.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Livestream Chananja 17-07-2022