De video van de dienst van 18-06-2023 is hier terug te kijken.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Livestream Chananja 18-06-2023