De video van de dienst van 24-01-2021 is hier terug te kijken.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Chananja livestream 24-01-2021.