De video van de dienst van 21-03-2021 is hier terug te kijken.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Chananja livestream 21-03-2021.