De video van de dienst van 23-06-2024 is hier terug te kijken.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Livestream Chananja 23-06-2024