De video van de Kerstdienst van 25-12-2022 is hier terug te kijken.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Livestream Chananja 25-12-2022