De video van de dienst van 28-08-2022 is hier terug te kijken.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Livestream Chananja 28-08-2022