In seizoen 2011-2012 verzorgt br. Hoite Slagter een Bijbelstudiereeks met als onderwerp:
De Christus der Schriften