In seizoen 2021-2022 verzorgt br. Hoite Slagter een Bijbelstudiereeks met als onderwerp:

‘De gezindheid van Christus (n.a.v. de Filippenzenbrief)’

Het thema had net zo goed kunnen luiden: Blijdschap onder alle omstandigheden. Dat heeft dan ook alles te maken met de gezindheid van Christus. Het is mooi om met elkaar te ontdekken hoe Paulus ‘in het leven stond’. Wij kunnen daar veel van leren. Hij is voor ons een voorbeeld van hoe wij mogen wandelen in de gezindheid van vernedering en gehoorzaamheid. Daarmee zijn we navolgers van Christus. En tegelijk delen we in Zijn uitermate verhoging!