In seizoen 2014-2015 verzorgt br. Hoite Slagter een Bijbelstudiereeks met als onderwerp:
De Hebreeënbrief

N.B. Helaas mist de audio-opname van bijeenkomst 7.