In seizoen 2019-2020 gaat br. H.B. Slagter verder met het onderwerp “De Romeinenbrief” waarmee in seizoen 2018-2019 een start is gemaakt.

De brief aan de Romeinen is de ‘laatste vroege brief van Paulus’. Dat wil zeggen dat deze brief geschreven is in de Handelingenperiode. Gedurende deze periode hadden de gelovigen de hoop dat de Heere Jezus Christus nog in hún leven zou terugkomen om Zijn koninkrijk op te richten. We vinden in deze brief allerlei zaken die duidelijk maken dat hij inderdaad tegen die achtergrond geschreven is.

Toch heeft de Romeinenbrief in de kerkgeschiedenis een grote rol gespeeld. Denk daarbij aan fundamentele thema’s als ‘de rechtvaardiging door het geloof’ en ‘Gods handelen met Israël en de heidenen’. Gedurende de Bijbelstudieavonden willen we voor beide aspecten oog hebben: wat is de letterlijke betekenis en bedoeling van de brief en hoe kunnen we daar geestelijke lessen uit trekken.