Onderwerp van de studies van seizoen 2022-2023:
‘Eindtijdbegrippen’

Het thema van dit seizoen is voor veel gelovigen een boeiend onderwerp. Zeker als we kijken naar de ontwikkelingen in de wereld waarin we leven. Terugkijkend op de tientallen jaren achter ons, constateren we dat ingrijpende wereldgebeurtenissen telkens in golven op ons afkwamen. En tussen deze ‘golven’ was het dan relatief rustig. Dat proces gaat maar door. Alleen worden de gebeurtenissen steeds intenser. Bijbels gesproken leven we nog niet in de ‘eindtijd’. We zijn wel op weg daarnaar toe. En dan is het goed en belangrijk om actuele zaken te leren zien in het licht dat de Bijbel ons daarover geeft.
Broeders Hoite Slagter en Job Ekhart behandelen samen het onderwerp van dit seizoen.