De video van de dienst van 17-10-2021 is hier terug te kijken.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Livestream Chananja 17-10-2021