De video van de dienst van 18-04-2021 is hier terug te kijken.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Chananja livestream 18-04-2021.

Wegens copyrights die rusten op de liederen, is hier ook alleen de preek terug te kijken.