De video van de dienst van 25-04-2021 is hier terug te kijken.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Chananja livestream 25-04-2021