De video van de dienst van 26-05-2024 is hier terug te kijken.
U kunt de video ook rechtstreeks op YouTube bekijken via: Livestream Chananja 26-05-2024