Onderwerp van de studies van seizoen 2023-2024:
‘Tweemaal bij naam genoemd’

In de Bijbel wordt zevenmaal een persoon tweemaal bij name genoemd (Abraham, Jakob, Mozes, Samuël, Martha, Simon en Saul). Daarnaast zijn er nog drie vergelijkbare voorbeelden te vinden: ‘Heere, Heere’, ‘Jeruzalem, Jeruzalem’ en ‘Mijn God, Mijn God’. Dit seizoen komen ze alle tien aan bod.
Broeders Hoite Slagter en Job Ekhart behandelen samen in 8 studies het onderwerp van dit seizoen.

Presentaties:
U kunt hier de presentatie downloaden (volken uit Abraham) bij de studie van 25-10-2023 ‘Abraham, Abraham’.
U kunt hier de presentatie downloaden (kaarten) bij de studie van 25-10-2023 ‘Abraham, Abraham’.
U kunt hier de video downloaden bij de studie van 25-10-2023 ‘Abraham, Abraham’.